Batı Mah. 23 Nisan Cad. Beydemir İşhanı No:12 Kat:2 Pendik/İSTANBUL

17 EKİM 2015 SRC 1 SINAVI ÇIKMIŞ SORULAR
Anasayfa » SRC Soru Bankası » SRC ÇIKMIŞ SINAV SORULARI (TESTLER) » 17 EKİM 2015 SRC 1 SINAVI ÇIKMIŞ SORULAR

Results

#1. Debriyaj balatasının sıyrılarak aşınmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

#2. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre M2 sınıfı bir taşıt için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

#3. Aşağıdakilerden hangisi güvenli bir sürüş için yapılması gereken hareketlerden biridir?

#4. Güvenli bir sürüş için hangi hareket sakıncalıdır?

#5. Aşağıdakilerden hangisi aracın direksiyonunun zor dönmesinin nedenidir?

#6. Arkasındaki aracın geçme uyarısını alan araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

#7. Sağa ve sola dönüş manevralarında aşağıdakilerden hangisi temel kuraldır?

#8. Tehlikeli eğimde iniş yapan bir araç sürücüsü aracı nasıl kullanmalıdır?

#9. Harita yönleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

#10. Aşağıda ölçekleri verilen haritalarda hangisinin ayrıntıyı gösterme gücü en fazladır?1/500

#11. Karayolları acil yardım servisinin numarası aşağıdakilerden hangisidir?

#12. Uydudan yapılacak araç takip sistemleri ile aşağıdakilerden hangisi izlenemez?

#13. Yaralı araçtan çıkarılırken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilir?

#14. Trafik kazası geçirmiş bir yaralının araç içerisinden çıkarılmasında hangi uygulama tercih edilir?

#15. Bacak kemiği kırıklarında atel bulunmadığında aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

#16. Solunum zorluğu olan kazazedeye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

#17. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında adli kusur sebebi sayılır?

#18. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında asli kusur sebebi sayılmaz?

#19. Sınır kapıları ile bu kapılardan çıkış yapılan ülke eşleşmesinde aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

#20. Aşağıdakilerden hangisi motorlu araç kazalarının önlenmesi amacıyla sürücülerin alması gereken tedbirlerden birisidir?

#21. Otobüs, kamyon ve çekicilerin arızalanması halinde, normal hava şartlarında en az ………. metreden net olarak görülebilecek şekilde ve …………. ebatta engel işaretinin konulması zorunludur. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre yukarıdaki boşlukları doldurunuz.

#22. Seyir izi, fren izi ve kayma izinin toplamına ne ad verilir?

#23. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre park etmenin yasak olduğu yer ve hallerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

#24. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre taşıt yolunun dar olduğu yerlerde aksine bir işaret yoksa geçiş önceliği sıralaması açısından aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

#25. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre bir kavşak yakınında taşıt yollarının birbirine bağlanmasını sağlayan kavşak alanı dışında kalan ve bir yönlü trafiğe ayrılmış olan karayolu kısmına ne ad verilir?

#26. Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na göre eşyanın gümrük kapıları dışından ülkeye sokulması halinde verilecek ceza ne kadar arttırılır?

#27. Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda tanımlanan suçların işlenmesinde kullanılan taşıtlar için aşağıdaki işlemlerden hangisi Ceza Muhakemesi Kanununda belirtildiği şekliyle uygulanır?

#28. Karayolu Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası yaptırmadan trafiğe çıkan motorlu aracın, kişilere verdiği zararlar nereden karşılanır?

#29. Aşağıdaki seyahat acentelerinden hangisinin yurtdışı turlar düzenleme yetkisi vardır?

#30. 1618 sayılı Seyahat Acenteleri Yasasına göre transfer araçlarında aşağıdakilerden hangisinin bulundurulması zorunlu değildir?

#31. Düzenli seferler haricindeki uluslararası yolcu taşımacılığı söz konusu olduğunda şoförler ……….. süreyle araç kullanabilirler, araç kullanma süresinden sonra ………. hafta tatilini kullanmak zorundadırlar. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre yukarıdaki boşluğu doldurunuz.

#32. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre ticari amaçla yük ve yolcu taşımacılığı yapan araç sürücülerinin yapması gereken en az hafta tatili ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

#33. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre sürekli olarak 4,5 saatlik araç kullanma süresi içerisinde alınacak ilk mola süresi en az kaç dakikadır?

#34. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre 11 saatlik kesintisiz günlük dinlenme süresi haftada kaç defadan fazla olmamak üzere en az kaç saate indirilebilir?

#35. Bir sürücünün yoğun trafik içinde bütün aynalarını etkin bir biçimde kullanabilmesi, sürücünün hangi halini ifade eder?

#36. Aşağıdakilerden hangisi karar alma davranışı olarak adlandırılmaz?

#37. Aşağıdakilerden hangisi kişilik gelişiminde etkili bir faktör olamaz?

#38. Aşağıdakilerden hangisi kazaya yatkın kişilik tiplerinden biri değildir?

#39. Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamındadır?

#40. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre A2 yetki belgesi eki taşıt belgelerine kaç yaşından büyük olmayan ticari otomobiller kaydedilir?

#41. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre tarifeli yolcu taşımaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

#42. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi “tarifesiz olarak uluslararası ticari yolcu taşımacılığı yapacaklara” verilen yetki belgesidir?

#43. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

#44. Aşağıdakilerden hangisi taşımacılık yapan araçlarda bulunması zorunlu belgelerden değildir?

#45. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre tarifeli yolcu taşımacılığı yetki belgesi sahipleri, otobüs hareket saatinin kaç saat öncesine kadar yapılacak müracaatlarda bilet ücretinin tamamını iade etmek zorundadırlar?

#46. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, taşıma faaliyetleri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

#47. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre önceden bir taşıma hattı ve taşıma güzergahı ile bir zaman ve ücret tarifesi belirlenerek yapılan yolcu taşımacılığına ne ad verilir?

#48. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre yalnız özmal taşıtlarıyla taşımacılık yapacaklara verilecek yetki belgesi türleri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

#49. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre tarifesiz yolcu taşımaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

#50. Tarifeli yolcu taşımalarında; Bakanlıkça onaylanmış zaman tarifesinde yer alan bir saatin ……………………………….ek sefer konulabilir. Bu ek sefer için yolcu bileti düzenlenmesi ve taşıt tahsis edilmesi zorunludur. Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre yukarıdaki boşluğu doldurunuz.

Finish
Hizmetlerimiz Hakkında Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz:
×