Batı Mah. 23 Nisan Cad. Beydemir İşhanı No:12 Kat:2 Pendik/İSTANBUL

17 EKİM 2015 SRC4 SINAVI ÇIKMIŞ SORULAR
Anasayfa » SRC Soru Bankası » SRC ÇIKMIŞ SINAV SORULARI (TESTLER) » 17 EKİM 2015 SRC4 SINAVI ÇIKMIŞ SORULAR

Results

#1. Basınçlı hava fren sisteminde fren devrelerinden herhangi biri devre dışı kaldığında, diğer devrelerin basınç kaybına uğramaması için hangi parça görev yapar?

#2. Rot ayarı bozuk olan bir araçta aşağıdaki durumlardan hangisi meydana gelir?

#3. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre N2 sınıfı bir taşıt için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

#4. Aşağıdakilerden hangisi güvenli bir sürüş için yapılması gereken hareketlerden biridir?

#5. Arkasındaki aracın geçme uyarısını alan araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

#6. Arkaya doğru yüklenmiş araçlarda sürüş esnasında ne gibi sorunlar ile karşılaşır?

#7. Harita yönleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

#8. Aşağıda ölçekleri verilen haritalarda hangisinin ayrıntıyı gösterme gücü en fazladır?

#9. Aşağıdaki haritalardan hangisi diğerlerine nazaran daha küçük ölçekli haritadır?

#10. Karayolları acil yardım servisinin numarası aşağıdakilerden hangisidir?

#11. Araç takip sistemlerinden olan “kara kutu” sistemlerle aşağıdakilerden hangisi yapılamaz?

#12. Uydudan yapılacak araç takip sistemleri ile aşağıdakilerden hangisi izlenemez?

#13. Yaralı araçtan çıkarılırken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilir?

#14. Trafik kazası geçirmiş bir yaralının araç içerisinden çıkarılmasında hangi uygulama tercih edilir?

#15. Bacak kemiği kırıklarında atel bulunmadığında aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

#16. Solunum zorluğu olan kazazedeye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

#17. Bilinci açık göğüs ağrısı olan hasta/yaralı hangi pozisyonda sevk edilmelidir?

#18. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında “adli kusur” sebebi sayılır?

#19. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında asli kusur sebebi sayılmaz?

#20. Sınır kapıları ile bu kapılardan çıkış yapılan ülke eşleşmesinde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

#21. Römork takılmış bir araçta uygulanacak hız ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

#22. Aşağıdakilerden hangisi arızalı bir aracı çekerken dikkat edilmesi gereken kurallardan biridir?

#23. Trafik zabıtası, trafik işaret levhası veya ışıklı işaret cihazları bulunmayan kavşaklarda geçiş hakkı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

#24. Otobüs, kamyon ve çekicilerin arızalanması halinde, normal hava şartlarında en az ………. metreden net olarak görülebilecek şekilde ve …………. ebatta engel işaretinin konulması zorunludur. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre yukarıdaki boşlukları doldurunuz

#25. Seyir izi, fren izi ve kayma izinin toplamına ne ad verilir?

#26. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre park etmenin yasak olduğu yer ve hallerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

#27. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre taşıt yolunun dar olduğu yerlerde aksine bir işaret yoksa geçiş önceliği sıralaması açısından aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

#28. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre görev süresinde belli araç sürücülerinin can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamak şartıyla trafik kısıtlama ve yasaklarına bağlı olmamalarına ne denir?

#29. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre çeken ve çekilen araçlar arasındaki bağlantının uzunluğu en fazla kaç metreyi geçemez?

#30. Aşağıdakilerden hangisi motorlu araç kazalarının önlenmesi amacıyla sürücülerin alması gereken tedbirlerden birisidir?

#31. Taşıma sözleşmesinin asli tarafları kimlerdir?

#32. Karayolları Trafik Kanununda düzenlenen Garanti Fonu aşağıdaki zararlardan hangisini karşılamaz?

#33. Sigortalı aracı işletenlerin değişmesi halinde devreden kişi kaç gün içinde sigortaya durumu bildirmek zorundadır?

#34. ADR’ye göre “Paketleme Grubu III” aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir ?

#35. Aşağıdakilerden hangisi zehirli maddelerin sınıf numarasıdır?

#36. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre sürekli olarak 4,5 saatlik araç kullanma süresi içerisinde alınacak ilk mola süresi en az kaç dakikadır?

#37. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre aracın en az iki şoförle kullanılması halinde her 30 saatlik sürede her bir şoför en az kaç saat kesintisiz olarak dinlenmek zorundadır?

#38. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre şoförler 11 saatlik dinlenme sürelerini biri en az 8 saat kesintisiz olmak üzere iki veya üç ayrı süre halinde kullanılabilirler. Bu durumda günlük dinlenme süresine kaç saat daha eklenerek kaç saate çıkartılır?

#39. Yaşantılar sonucu davranışlarda meydana gelen oldukça uzun süreli değişimlere ne ad verilir?

#40. Aşağıdakilerden hangisi kazaya yatkın kişilik tiplerinden biri değildir?

#41. Trafik kurallarına uymanın kendi sorumluluğu olduğunu kabul eden bir sürücünün hangi algısı yüksektir?

#42. Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamındadır?

#43. Aşağıdakilerden hangisi taşımacılık yapan araçlarda bulunması zorunlu belgelerden değildir?

#44. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi “bir aracın teknik olarak güvenle taşıyabileceği en çok yük ağırlığı veya yolcu sayısı ”nı ifade eder?

#45. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre yurtiçi ve il içi kargo işletmeciliği yapacaklara hangi tür yetki belgesi verilir?

#46. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre K3 Yetki Belgesi sahipleri en fazla kaç adet taşıtı sözleşmeli olarak çalıştırabilirler?

#47. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre L1, M1 ve M2 türü yetki belgeleri eki taşıt belgelerine asgari kapasitenin dışında kaydedilecek taşıtlar için yaş şartı nedir?

#48. Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

#49. Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, aşağıdakilerden hangisi taşıma işlerinde istihdam edilenlerin hakları ve sorumlulukları arasında değildir?

#50. Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, yurt içi taşımalarda, gönderilen eşya için düzenlenen; eşyanın içeriğini, ağırlığını, hacmini gösteren gönderenin beyanına dayanan belge aşağıdakilerden hangisidir?

Finish
Hizmetlerimiz Hakkında Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz:
×