Batı Mah. 23 Nisan Cad. Beydemir İşhanı No:12 Kat:2 Pendik/İSTANBUL

6 ŞUBAT 2016 SRC 1 SINAVI ÇIKMIŞ SORULAR
Anasayfa » SRC Soru Bankası » SRC ÇIKMIŞ SINAV SORULARI (TESTLER) » 6 ŞUBAT 2016 SRC 1 SINAVI ÇIKMIŞ SORULAR

Results

#1. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre yolcu taşımacılığında kullanılan M3 sınıfı bir taşıt için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

#2. Kış şartlarında hangi lastikler daha fazla tutunma sağlar?

#3. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre çeken ve çekilen araçlar arasındaki bağlantının uzunluğu en fazla kaç metreyi geçemez?

#4. AETR’ye göre “Dinlenme sürelerinden biri haftalık dinlenmeye eklenerek kesintisiz toplam kırkbeş saate uzatılır.” Bu dinlenme süresi taşıtın veya sürücünün normal olarak üslendiği (konumlandığı) yerden başka bir yerde kullanılacaksa kesintisiz en az kaç saate indirilebilir?

#5. Bir sürücü birinci hafta 56 saat taşıt kullanmıştır. Haftalık dinlenme süresini kullanmayan sürücü ikinci hafta en fazla kaç saat taşıt kullanabilir?

#6. Öfkenin kontrol edilmesinde en önemli kriter nedir?

#7. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre düzenli seferler haricindeki uluslararası yolcu taşımacılığı yapan araç şoförleri üst üste en fazla kaç gün süreyle araç kullanabilirler?

#8. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre her 30 saatlik süre boyunca taşıt en az iki sürücü tarafından sürülüyorsa her bir sürücü kaç saatten az olmayan kesintisiz dinlenme süresi kullanır?

#9. İnsanın ortaya çıkan ihtiyaçlarını karşılamak için harekete geçmesidir. Bu tanım aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

#10. Aşağıdakilerden hangisi sağlıklı bir sürücü davranışı değildir?

#11. Yan rüzgârların aracın yön değiştirmesine etken olduğu alanlarda sürücü nasıl hareket etmelidir?

#12. Lastik basıncı ile kat edilen yol arasındaki bağlantı açısından aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

#13. Büyük viteslerde motor gücü ve hız nasıldır?

#14. Teknik açıdan güvenli sürüş için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

#15. Buzlu ya da karlı bir yokuş inilirken fren nasıl kullanılır?

#16. İlkyardımda turnike uygulaması nedir?

#17. Merdivenden inerken veya çıkarken sedyedeki kazazedenin taşıma yönü aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

#18. Kazazedede bilinç kaybı oluşması halinde yapılacak ilk müdahale aşağıdakilerden hangisidir?

#19. Kırıkları, çıkık ve burkulmalardan ayıran fark aşağıdakilerden hangisidir?

#20. Haritanın üst kenar çizgisi hangi yönü gösterir?

#21. Haritadaki iki nokta arasındaki uzaklık ile doğadaki gerçek uzaklık arasındaki orana ne denir?

#22. Aşağıdakilerden hangisi mobil sisteminin faydalarından değildir?

#23. Aşağıdakilerden hangisi araç takip sistemlerinin faydalarından değildir?

#24. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında “asli kusur” sayılan hallerdendir?

#25. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında asli kusur sebebi sayılmaz?

#26. Karayolunda durumlarına göre bozulan araçlar için dönemeç veya tepe üstü gibi yerlerde, kırmızı ışık cihazı veya kırmızı renkteki yansıtıcının aracın diğer araç sürücüleri tarafından en az …………. metreden açıkça görülebilecek şekilde ön ve arkasında en az …………… metre mesafede olacak ve yerleştirilmesi şarttır Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre yukarıdaki boşlukları doldurunuz.

#27. Aşağıdakilerden hangisinin kazaları önlemede etkisi yoktur?

#28. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre park etmenin yasak olduğu yer ve hallerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

#29. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre aşağıda belirtilen araçlardan hangisinin sağından geçilebilir?

#30. Hız sınırlarını dan fazla aşmak sureti ile ihlal suçunun işlendiği tarihten geriye doğru 1 yıl içerisinde aynı kuralı …… defa ihlal ettiği tespit edilenlerin sürücü belgeleri …….. yıl süreyle geri alınır. Karayolları Trafik Kanununa göre yukarıdaki boşlukları doldurunuz.

#31. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre trafik suçunun işlendiği tarihten geriye doğru aynı yıl içinde ikinci defa 100 ceza puanını dolduran sürücüler hakkında aşağıdakilerin hangisi uygulanır?

#32. Karayolu Taşıma Kanununa göre sigortacılar hak sahibinin kaza veya zarara ilişkin belgeleri sigortacıya ilettiği tarihten itibaren, sorumluluk sigortası sınırları içinde kalan miktarı hak sahibine kaç iş günü içerisinde ödemek zorundadır?

#33. Aşağıdakilerden hangisi Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasının teminat kapsamı dışındadır?

#34. Aşağıdakilerden hangisi kaçakçılık suçunu ağırlaştıran nedenlerden değildir?

#35. Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre kaçak eşya naklinde kullanıldığı için alıkonulan kara taşıtlarının teminatla iadesinde öngörülen teminat bedeli nedir?

#36. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre otobüs ve mafsallı otobüslerde toplam doldurma kapasiteleri en az kaç kilogram kuru toz olan yangın söndürme cihazı bulundurulmalıdır?

#37. 1618 sayılı Seyahat Acenteleri ve Seyahat Acenteleri Birliği Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi turizm taşıması yapacak olan transfer araçlarında bulundurulacak belgelerden birisidir?

#38. Sınır kapıları ile bu kapılardan çıkış yapılan ülke eşleşmesinde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

#39. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre B1 ve B2 yetki belgeleri eki taşıt belgelerine asgari kapasitenin dışında kaydedilecek otobüsler kaç yaşından büyük olamaz?

#40. Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamındadır?

#41. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre önceden bir taşıma hattı ve taşıma güzergahı ile bir zaman ve ücret tarifesi belirlenmeksizin; grup yolcu durumuna göre arızi veya mekik sefer düzenlenerek yapılan yolcu taşımalarına ne ad verilir?

#42. Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, aşağıdakilerden hangisi taşıma işlerinde istihdam edilenlerin hakları ve sorumlulukları arasında değildir?

#43. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre tarifeli taşımacılıkta, taşımanın başladığı kalkış noktası ile bittiği varış noktasındaki yerleşim yerlerini ifade eden tanımlama aşağıdakilerden hangisidir?

#44. Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamındaki faaliyetlerde çalışan/çalıştırılan şoförlerde aranılacak nitelik ve şartlardan biri değildir?

#45. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre yolcu taşımalarında aşağıdaki belge türlerinden hangisine sözleşmeli taşıt kaydedilemez?

#46. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

#47. Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre yolcu taşımalarında; D4 yetki belgeleri için asgari kapasiteyi sağlayacak sayıda özmal otobüsün ilk başvuru ve faaliyet süresince kaç yaşından büyük olmaması şarttır?

#48. Karayolu Taşıma Kanununa göre aynı taşıtla bütün güzergâh boyunca aynı yolcu grubunun taşınması ve kalkış noktasına geri getirilmesi şeklindeki kapalı kapı seferleri ile gidişi dolu, dönüşü boş veya gidişi boş, dönüşü dolu taşımacılık şekli aşağıdakilerden hangisidir?

#49. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, araç tescil belgesine işlenmemiş tadilat nedeniyle taşıt belgesinden re’sen düşümü yapılan araçların nitelikleri ilgili mevzuat hükümlerine uygun hale getirildikten sonra yeniden taşıt belgesine ne zaman kaydedilebilir?

Finish
Hizmetlerimiz Hakkında Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz:
×