Batı Mah. 23 Nisan Cad. Beydemir İşhanı No:12 Kat:2 Pendik/İSTANBUL

6 ŞUBAT 2016 SRC 2 SINAVI ÇIKMIŞ SORULAR
Anasayfa » SRC Soru Bankası » SRC ÇIKMIŞ SINAV SORULARI (TESTLER) » 6 ŞUBAT 2016 SRC 2 SINAVI ÇIKMIŞ SORULAR

Results

#1. Yan rüzgârların aracın yön değiştirmesine etken olduğu alanlarda sürücü nasıl hareket etmelidir?

#2. Artan hız sonucunda sürücünün görüş açısının düşmesiyle çevrenin tam olarak algılanmamasına ne ad verilir?

#3. Akümülatörün eksi (-) ve artı (+) kutupları arasındaki fark nedir?

#4. Vites sistemi ile diferansiyeli birbirine bağlayan güç aktarma organı hangisidir?

#5. AETR’ye göre “Dinlenme sürelerinden biri haftalık dinlenmeye eklenerek kesintisiz toplam kırkbeş saate uzatılır.” Bu dinlenme süresi taşıtın veya sürücünün normal olarak üslendiği (konumlandığı) yerden başka bir yerde kullanılacaksa kesintisiz en az kaç saate indirilebilir?

#6. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre birleşik iki hafta içerisinde toplam taşıt kullanma süresi kaç saati geçemez?

#7. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre düzenli seferler haricindeki uluslararası yolcu taşımacılığı yapan araç şoförleri üst üste en fazla kaç gün süreyle araç kullanabilirler?

#8. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre 11 saatlik kesintisiz günlük dinlenme süresi haftada kaç defadan fazla olmamak üzere en az kaç saate indirilebilir?

#9. Aşağıdakilerden hangisi sağlıklı bir sürücü davranışı değildir?

#10. Sürücü davranışı kapsamında eylemin istemeden niyetten sapmasına ve istenen amaca ulaşmak için planlanan eylem yolunun yanlış olmasına ne ad verilir?

#11. Aşağıdakilerden hangisi motivasyonun trafikteki etkilerinden biri olamaz?

#12. Aşağıdakilerden hangisi duygu ve düşüncelerimizi karşı tarafa aktarmamızı sağlayan iletişimin temel öğelerinden biri değildir?

#13. Kaygan zeminli bir viraja girildiğinde araç önden kaymaya başladığında aşağıdakilerden hangisini yapmak doğrudur?

#14. Virajlı yol kesimlerinde merkez kaç kuvveti ne demektir?

#15. Büyük viteslerde motor gücü ve hız nasıldır?

#16. Güvenli sürüşte limit noktası nedir?

#17. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre otobüs ve mafsallı otobüslerde toplam doldurma kapasiteleri en az kaç kilogram kuru toz olan yangın söndürme cihazı bulundurulmalıdır?

#18. Lastik basıncı ile kat edilen yol arasındaki bağlantı açısından aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

#19. Haritanın sol kenar çizgisi hangi yönü gösterir?

#20. Yer şekillerini gösteren haritalara ne ad verilir?

#21. Mobil veri iletişim sisteminde araç takibinde aşağıdakilerden hangisi mümkün değildir?

#22. Aşağıdakilerden hangisi mobil sisteminin faydalarından değildir?

#23. İlkyardımda turnike uygulaması nedir?

#24. Merdivenden inerken veya çıkarken sedyedeki kazazedenin taşıma yönü aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

#25. Kazazedede bilinç kaybı oluşması halinde yapılacak ilk müdahale aşağıdakilerden hangisidir?

#26. Kırıkları, çıkık ve burkulmalardan ayıran fark aşağıdakilerden hangisidir?

#27. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarında “asli kusur” sebebi sayılmaz?

#28. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında asli kusur sebebi sayılmaz?

#29. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre trafik işaretlerine uymada öncelik sırasına göre aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğru olarak verilmiştir?

#30. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre kavşaklarda geçiş hakkının verilmesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

#31. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre aralıklı olarak yanıp sönen kırmızı ışığın anlamı nedir, bu ışıkta ne yapılır?

#32. Karayolunda durumlarına göre bozulan araçlar için dönemeç veya tepe üstü gibi yerlerde, kırmızı ışık cihazı veya kırmızı renkteki yansıtıcının aracın diğer araç sürücüleri tarafından en az …………. metreden açıkça görülebilecek şekilde ön ve arkasında en az …………… metre mesafede olacak ve yerleştirilmesi şarttır Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre yukarıdaki boşlukları doldurunuz.

#33. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre aşağıda belirtilen araçlardan hangisinin sağından geçilebilir?

#34. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre park etmenin yasak olduğu yer ve hallerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

#35. Sınır kapıları ile bu kapılardan çıkış yapılan ülke eşleşmesinde aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

#36. Aşağıdakilerden hangi durumda aracın işleteninin sorumluluğu kalkmaz veya azalmaz?

#37. Aşağıdakilerden hangisi “Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası”nın teminat kapsamı dışındadır?

#38. Karayolu Trafik Garanti Sigorta Fonu aşağıdaki zararlardan hangisini karşılamaz?

#39. 1618 sayılı Seyahat Acenteleri ve Seyahat Acenteleri Birliği Kanununa göre seyahat acenteleri gördükleri hizmetlere göre kaç gruba ayrılırlar?

#40. Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin kapsamındadır?

#41. Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre tarifeli yolcu taşımalarında Bakanlıkça onaylanmış zaman tarifesinde yer alan bir saatin kaç dakika öncesi veya sonrasına ek sefer konulabilir?

#42. Aşağıdakilerden hangisi “tarifesiz olarak yurtiçi ticari yolcu taşımacılığı yapacaklara” verilen yetki belgesidir?

#43. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre yolcu taşımalarında D1, D2 ve D4 yetki belgeleri eki taşıt belgelerine asgari kapasitenin dışında kaydedilecek otobüsler için yaş sınırı kaçtır?

#44. Karayolu Taşıma Kanununa göre aynı taşıtla bütün güzergâh boyunca aynı yolcu grubunun taşınması ve kalkış noktasına geri getirilmesi şeklindeki kapalı kapı seferleri ile gidişi dolu, dönüşü boş veya gidişi boş, dönüşü dolu taşımacılık şekli aşağıdakilerden hangisidir?

#45. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre tarifeli taşımacılıkta, taşımanın başladığı kalkış noktası ile bittiği varış noktasındaki yerleşim yerlerini ifade eden tanımlama aşağıdakilerden hangisidir?

#46. Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

#47. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre boyun korsesi bulundurma zorunluluğu ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

#48. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

#49. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre yolcu bagajlarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

#50. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre araç tescil belgesine işlenmemiş tadilat nedeniyle taşıt belgesinden re’sen düşümü yapılan araçların nitelikleri ilgili mevzuat hükümlerine uygun hale getirildikten sonra yeniden taşıt belgesine ne zaman kaydedilebilir?

Finish

Hizmetlerimiz Hakkında Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz:
×