Batı Mah. 23 Nisan Cad. Beydemir İşhanı No:12 Kat:2 Pendik/İSTANBUL

6 ŞUBAT 2016 SRC 4 SINAVI ÇIKMIŞ SORULAR
Anasayfa » SRC Soru Bankası » SRC ÇIKMIŞ SINAV SORULARI (TESTLER) » 6 ŞUBAT 2016 SRC 4 SINAVI ÇIKMIŞ SORULAR

Results

#1. Artan hız sonucunda sürücünün görüş açısının düşmesiyle çevrenin tam olarak algılanmamasına ne ad verilir?

#2. Yan rüzgârların aracın yön değiştirmesine etken olduğu alanlarda sürücü nasıl hareket etmelidir?

#3. Silindir bloğunun görevi nedir?

#4. Akünün araç üzerinden sökülmesi sırasında önce hangi kabloyu sökmek gerekir?

#5. Lastik havalarının normalden az olması aşağıdaki zararlardan hangisine neden olur?

#6. AETR’ye göre “Dinlenme sürelerinden biri haftalık dinlenmeye eklenerek kesintisiz toplam kırkbeş saate uzatılır.” Bu dinlenme süresi taşıtın veya sürücünün normal olarak üslendiği (konumlandığı) yerden başka bir yerde kullanılacaksa kesintisiz en az kaç saate indirilebilir?

#7. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre düzenli seferler haricindeki uluslararası yolcu taşımacılığı yapan araç şoförleri üst üste en fazla kaç gün süreyle araç kullanabilirler?

#8. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre birleşik iki hafta içerisinde toplam taşıt kullanma süresi kaç saati geçemez?

#9. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre her 30 saatlik süre boyunca taşıt en az iki sürücü tarafından sürülüyorsa her bir sürücü kaç saatten az olmayan kesintisiz dinlenme süresi kullanır?

#10. Bir kişinin davranışlarını anlayabilmek için ihtiyacımız olan temel bilgiyi aşağıdaki faktörlerden hangilerini kullanarak elde edebiliriz?

#11. Aşağıdakilerden hangisi sağlıklı bir sürücü davranışı değildir?

#12. İnsanın ortaya çıkan ihtiyaçlarını karşılamak için harekete geçmesidir.” Bu tanım aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

#13. Aşağıdakilerden hangisi motivasyonun trafikteki etkilerinden biri olamaz?

#14. Kullandığınız aracın iki saniyede kat edeceği yol uzunluğu hangi mesafenin kontrolü için kullanılır?

#15. Güvenli bir sürüş için lastik diş derinliği en az ne kadar olmalıdır?

#16. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre taşıt yolunun dar olduğu yerlerde aksine bir işaret yoksa geçiş kolaylığı sıralaması açısından aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

#17. Kavşaklarda ilk geçiş kuralları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

#18. Kış şartlarında hangi lastikler daha fazla tutunma sağlar?

#19. Büyük viteslerde motor gücü ve hız nasıldır?

#20. Harita üzerinde otoyollar hangi renklerle gösterilir?

#21. Yer şekillerini gösteren haritalara ne ad verilir?

#22. Haritanın alt kenar çizgisi hangi yönü gösterir?

#23. Aşağıdakilerden hangisi mobil izleme sisteminin özelliklerinden değildir?

#24. Aşağıdakilerden hangisi Mobil İzleme Sistemlerinin belirttiği özelliklerden değildir?

#25. Aşağıdakilerden hangisinin kaza anında kırılması halinde, akciğerlere batarak zarar verme ihtimali vardır?

#26. Aşağıdakilerden hangisi kesik yaralanmalarında ilkyardım önlemidir?

#27. İlkyardımda turnike uygulaması nedir?

#28. Merdivenden inerken veya çıkarken sedyedeki kazazedenin taşıma yönü aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

#29. Kazazedede bilinç kaybı oluşması halinde yapılacak ilk müdahale aşağıdakilerden hangisidir?

#30. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre kavşaklardaki karşılaşmalarda kavşak kollarının trafik yoğunluğu bakımından farklı oldukları işaretlerle belirtilmemiş ise; geçiş hakkına ilişkin aşağıdakilerin hangisi doğrudur?

#31. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi karayollarında oluşan trafik kazalarında asli kusur sayılan hallerdendir?

#32. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında “asli kusur” sebebi sayılmaz?

#33. Sınır kapıları ile bu kapılardan çıkış yapılan ülke eşleşmesinde aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

#34. Hız körlüğünün sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

#35. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre hız tespiti yapan cihazların yerini belirleyici cihaz kullanan sürücülere verilecek ceza türü aşağıdakilerden hangisidir?

#36. Muayene süresi dolmamış olsa bile bir araç aşağıdaki hallerden hangisinden dolayı muayeneye sevk edilir?

#37. Aşınmış lastiklerle yola devam edilirse aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?

#38. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre trafik suçunun işlendiği tarihten geriye doğru aynı yıl içinde ikinci defa 100 ceza puanını dolduran sürücüler hakkında aşağıdakilerin hangisi uygulanır?

#39. Kavşaklara yaklaşırken kaç metre kala şerit değiştirmek yasaktır?

#40. Eşyanın taşınmasıyla ilgili gecikme süresi sözleşme ile tespit edilen sürenin iki mislini geçerse hangisi uygulanır?

#41. Aşağıdakilerden hangisi Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasının teminat kapsamı dışındadır?

#42. Tehlikeli madde taşıyan bir aracın üzerindeki turuncu plakanın üst yarısındaki rakam tekrarlanmış (ör.: 66) ise anlamı nedir?

#43. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre patlayıcı ve parlayıcı maddelerin yüklenmesi ve boşaltılması sırasında bulundukları yere kaç metre mesafe içerisinde sigara, çakmak, kibrit ve benzeri maddeler kullanılamaz?

#44. Sınıf 3 kapsamına giren tehlikeli maddeler aşağıdakilerden hangisidir

#45. Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamındadır?

#46. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre eşya ve kargo taşımalarında aşağıdaki belge türlerinden hangisine sözleşmeli taşıt kaydedilemez?

#47. M2 türü yetki belgeleri eki taşıt belgelerine asgari kapasitenin dışında kaydedilecek taşıtlar için yaş şartı nedir?

#48. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre araç tescil belgesine işlenmemiş tadilat nedeniyle taşıt belgesinden re’sen düşümü yapılan araçların nitelikleri ilgili mevzuat hükümlerine uygun hale getirildikten sonra yeniden taşıt belgesine ne zaman kaydedilebilir?

#49. Taşıma senedinin ikinci sureti kime verilir?

#50. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi “taşıtların yüklü veya yüksüz olarak karayollarında güvenli seyirlerini temin amacı ile uzunluk, genişlik ve yüksekliklerinin azami sınırlarını belirleyen ölçü”dür?

Finish
Hizmetlerimiz Hakkında Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz:
×